Wrocław Ołtaszyn

Wspólnota Apostolska św. Elżbiety przy parafii Wniebowzięcia NMP we Wrocławiu na Ołtaszynie, gdzie posługują siostry elżbietanki, zaczęła tworzyć się we wrześniu 2019r. Jednak wybuch pandemii covid 19 w marcu 2020r. przerwał spotkania formacyjne, które zostały wznowione w maju 2021r.

 

 

Na etapie początkowym Wspólnota odkrywa swoją Misję na Adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas modlitwy Słowem Bożym rozważając czytania mszalne na każdy dzień, koordynując peregrynację relikwii bł. Marii Luizy Merkert po własnych rodzinach, a także dbając o rozwój swego życia duchowego poprzez uczestnictwo w sakramentach świętych.

 

 02.09.2021 Wspólnota odbyła pielgrzymkę do Legnicy do miejsca Cudu Eucharystycznego. Intencją przewodnią było wynagrodzenie Jezusowi Eucharystycznemu za zniewagi, świętokradztwa i brak należnego uszanowania Jego Obecności wśród nas.

 

 

 

10.09.2021 Wspólnota Apostolska nawiedziła Nysę. Miasto narodzin, działalności i doczesnego spoczynku bł. Marii Luizy Merkert – Założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Odwiedziła też Dom Macierzysty i Dom Sióstr Emerytek, gdzie spoczywają Czcigodne Służebnice Boże, siostry elżbietanki Męczenniczki.

Następnym punktem pielgrzymki był Prudnik – Las, miejsce więzienia bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Był to dobry czas na wspólną modlitwę, integrację Wspólnot, poznawanie źródeł charyzmatu elżbietańskiego i doskonałego duchowego odpoczynku mimo trudu pielgrzymowania.

 

Spotkania Formacyjno – modlitewne kontynuowane są co dwa tygodnie w czwartki i rozpoczynają się mszą świętą o 18.00 a następnie jest spotkanie w salce parafialnej.

Zainteresowanych parafian przyłączeniem się do Wspólnoty Apostolskiej prosimy o kontakt z s. Dobrosławą Urbańczyk (tel. 663-892-035) lub Krystyną Skuła (504-998-636).

TRANSLATE