Projekt UE- Dzierżoniów

Loga: Fundusze europejskiej, Dolny Śląsk i flaga Unii europejskiej

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Wrocławska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Remont i przebudowa w zakresie termomodernizacji budynku oraz budowa instalacji fotowoltaicznej do 40 kW w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Dzierżoniowie”.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – budynku Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego (ZOL), której efektem będzie mniejsze zapotrzebowanie na energię ww. obiektu. Celem projektu jest także ograniczenie strat ciepła i energii elektrycznej a w ostatecznym efekcie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną
i elektryczną oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery
i obniżenie kosztów eksploatacji dla budynku Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego (ZOL).

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Dzierżoniowie (ZOL) polegającej na wykonaniu koniecznych prac termomodernizacyjnych, które zostały zawarte w audycie energetycznym i dokumentacji projektowej. Kompleksowość przeprowadzonej termomodernizacji będzie polegać na zrealizowaniu trzech elementów składowych Projektu: element 1- wykonanie prac termomodernizacyjnych w wyniku, których zostanie osiągnięta oszczędność energii w budynku ZOL na poziomie 61%; element 2 – wprowadzenie w termo modernizowanym budynku ZOL systemu zarządzania energią oraz element 3 – przeszkolenie personelu technicznego i administracyjnego budynku ZOL z obsługi urządzeń/systemów aby możliwe było osiągnięcie i utrzymanie założonych w audycie energetycznym oszczędności energii.

Całkowita wartość Projektu: 3.210.709,40 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 2.307.104,66 PLN.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020.

TRANSLATE