Alleluja Jezus żyje!

W tych dniach świętujemy wielką tajemnicę Zmartwychwstania Jezusa. Przeżywamy kulminacyjny punkt roku liturgicznego i wspominamy najważniejsze chwile w dziejach zbawienia: Chrystus na krzyżu oddał życie za wszystkich ludzi, a zmartwychwstając, wyzwolił nas od śmierci wiecznej. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana dał człowiekowi nową godność, odnowił przymierze ludzi z Bogiem i ukazał piękno oraz wielkość Boskiej miłości względem nas wszystkich.
Nasze życie powinno być przepełnione radością prawdziwą i głęboką oraz opartą na pewności, że Chrystus Zmartwychwstały już więcej nie umiera, lecz żyje i działa w Kościele i w świecie. Wobec pustego grobu Jezusa Chrystusa uświadamiamy sobie, że światło Zmartwychwstania przenika całe nasze życie, pomaga nam wyjść z naszych przestrzeni smutku i otwiera perspektywy na radość i nadzieję. Każdy z nas jest zatem wezwany, aby ten dar przyjąć i z wiarą o tej Miłości w swoim życiu świadczyć dobrym słowem, miłosiernym uczynkiem i żarliwą modlitwą.

Udostępnij:

Pozostaw komentarz

TRANSLATE