Domy Dziecka

 

Na terenie naszej Prowincji prowadzimy całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego tzw. Domy Dziecka.

Kierowane są tam dzieci i młodzież, których potrzeby stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym. Kierujemy się miłością miłosierną w duchu św. Elżbiety aby innych uszczęśliwiać i wszystko czynić z miłości do Boga.

zdjęcie dzieci podczas wycieczki

Pomagamy wychowankom w uzyskaniu pracy zawodowej i mieszkania oraz rozpoczęcia samodzielnego życia. Realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kierujemy się w szczególności dobrem dziecka, poszanowaniem praw dziecka, potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie mu kształcenia, rozwijania zainteresowań i uzdolnień i indywidualizowania oddziaływań wychowawczych, potrzebą działań usamodzielniających do samodzielnego życia, poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa do kontaktowania się z dzieckiem i podtrzymywaniem emocjonalnych więzi rodzinnych i umożliwienie jego powrotu do rodziny.

 

zdjęcie dzieci na wycieczce 2

 

 

Adresy placówek wychowawczych:

 

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. Kubika 4
59-700 Bolesławiec; tel. 75/732-22-64
boleslawiec.elzbietanki.wroclaw.pl


Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

ul. Słubicka 13
59-220 Legnica; tel. 76/862-04-32
legnica.elzbietanki.wroclaw.pl

 

TRANSLATE