II dzień. Dzień skupienia

 

Dzień skupienia rozpoczęłyśmy Mszą św. z Jutrznią, którą sprawował Ksiądz Infułat Józef Pater. Na początku homilii zaakcentował, że to Jezus jest tym, który wybiera, a nie my.

My nie możemy sobie pozwolić na beztroskie działanie podczas Kapituły. Nasz wybór musi być poprzedzony gorącą modlitwą i dokonany w zgodzie ze swoim sumieniem, a nie oparty o ludzkie względy.

Wskazał, by wciąż pielęgnować tożsamość elżbietańską. Sięgać do źródeł i pytać: „Co możecie nam dziś powiedzieć Matko Mario i Wy, Matki Założycielki czy bł. Siostry Męczenniczki? Byśmy nadal służyły Bogu w chorych i cierpiących, zgodnie ze słowami Jezusa: «Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili», a także, by Bogu poświęcić wszystko, stać się całopalną ofiarą, przemieniać się w Chrystusa, i razem ze św. Pawłem wołać «żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus».”

            Podczas konferencji Ksiądz Infułat przywołał słowa Antoine de Saint- Exupery’ego: “Być człowiekiem, to być odpowiedzialnym”. Mocno podkreślał, że trzeba nam pokładać ufność w Bogu a nie opierać się na sobie. Dzięki mocy Ducha Świętego Apostołowie, pomimo swoich słabości, byli zdolni iść na cały świat i dawać autentyczne świadectwo jedności i Bożej Miłości, głosząc Ewangelię. Poprzez ten obraz Ksiądz uwrażliwił nas byśmy nie liczyły na własne siły, ale bardziej słuchały Boga niż ludzi. W trosce o autentyczną odpowiedzialność za Zgromadzenie nie wolno nam chować głowy w piasek, być obojętnymi i biernymi. Wezwał nas, byśmy były ludźmi myślącymi, dojrzałymi
i odpowiedzialnymi. Dzień skupienia zakończył się Adoracją Najświętszego Sakramentu i wspólnymi Nieszporami.

 

TRANSLATE