IV dzień. Kapituła spraw

Niedzielny poranek zgromadził nas razem ze wspólnotą Sióstr Domu Prowincjalnego przy suto zastawionym stole Słowa Bożego, w kaplicy św. Józefa. W dzisiejszą uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego ks. Infułat przypomniał nam słowami M. Quoista, że mieć wiarę to nie tylko wznosić oczy do Boga, ale też patrzeć na świat oczyma Jezusa.

Świat jest naszą Ojczyzną ale tymczasową, bo mamy dokąd wracać – do domu Ojca. Mamy wracać po spełnionej misji „tak żyjcie, aby ludzie widząc wasze dobre czyny chwalili Ojca” (por. Mt 5, 16), a „uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11, 19).

Św. Jan XXIII mówił, że świętym można zostać zarówno trzymając pastorał w ręce jak i miotłę.

Prezentacja o modlitwie Słowem Bożym otwarła dzisiejsze plenum Kapituły. Komisja Finansowa przedstawiła raport z dokładnej analizy sprawozdania Siostry Ekonomki Prowincji.

Następnie pochyliłyśmy się nad propozycjami i sugestiami nadesłanymi przez Siostry.

Popołudniową pracę Kapituły rozpoczęły gratulacje dla  – wybranej przez nowy Zarząd – Sekretarki Prowincji S. Radnej Lucyny Uniejewskiej i nowo mianowanej Ekonomki Prowincjalnej, S. Radnej Mateuszy Konkel.

W dalszej części S. Radna Ignacja Lamcha zaprezentowała referat na temat „Znaczenie Słowa Bożego w dawaniu świadectwa o Jezusie Chrystusie w życiu Siostry Elżbietanki” Uświadomiła nam jak często mamy okazję zanurzać się w Słowie Bożym: na rozmyślaniu, w jutrzni, w czytaniach mszalnych, w godzinie czytań, w modlitwie w ciągu dnia, w nieszporach i w komplecie. Cała scenografia życia zakonnego jest tak ukształtowana, by (…) klasztor stał się swoistą oazą Słowa.

Czytając Pismo Święte kształtujemy w sobie właściwy obraz Boga i bronimy się przed zniekształceniem Jego oblicza.

Siostra Radna podkreśliła ważność wspólnotowego czytania Biblii, jej rozważania i dzielenia się wiarą. Zachęciła do kontynuowania we wspólnotach praktyki kręgów biblijnych.

Dalszą część popołudniowego czasu zajęły nam dyskusje nad propozycjami i sugestiami nadesłanymi przez Siostry naszej Prowincji.

Całość dnia zamknęłyśmy wieczorną adoracją Najświętszego Sakramentu.

Udostępnij:
TRANSLATE