Laikat

Zaproszenie do Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety

      „Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza”- tak naprawdę wszyscy jak tu jesteśmy szukamy Boga, to jest nasz wspólny mianownik. Jesteśmy tu, bo tęsknimy za prawdziwą miłością, Bożą Miłością. Wpatrujemy się w Niego w świątyni na osobistej modlitwie i adoracji, by ujrzeć i doświadczyć Jego łaski i potęgi Jego działania. Przychodzimy do Bożego Domu, by słuchać Słowa Bożego, by karmić się Jego Ciałem, by sycić obficie nasze dusze najlepszym pokarmem.

      Pewnie niejeden z nas zadaje sobie pytania: czego Bóg ode mnie oczekuje w tym życiu? Po co żyję? Co jest najważniejsze?

     Nie tak dawno słuchaliśmy Ewangelii o tym, jak uczeni w piśmie zadali podobne pytanie Panu Jezusowi: „Nauczycielu, które przykazanie jest najważniejsze? ”

       Pewien poszukujący Młodzieniec również przyszedł z nurtującym go pytaniem do Pana Jezusa: „co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne?” Pan Jezus odpowiadał: „Zachowuj przykazania, te najważniejsze… Będziesz miłował Pana Boga swego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił. A bliźniego, jak siebie samego.”

      Znowu pytanie: „A kto jest bliźnim?” W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie Pan Jezus dokładnie określił: to ten pokrzywdzony, pominięty, który sobie nie daje rady, bo cierpi i potrzebuje pomocy, mojego czasu i serca, opatrzenia ran balsamem mojej modlitwy… czeka na Lekarza – Boga.

      Bardzo dobrze ten fragment zrozumiały św. Elżbieta patronka Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, a także jego Założycielki – szczególnie – bł. Maria Luiza Merkert oraz rzesze Sióstr Elżbietanek… One czytając Ewangelię, tam gdzie mowa jest o Sądzie Ostatecznym znalazły i odkryły sekret pomagania!

„WSZYSTKO, CO UCZYNILILIŚCIE JEDNEMU Z TYCH BRACI NAJMNIEJSZYCH, MNIEŚCIE UCZYNILI” mówi Jezus do osądzonych…

        Ależ byli zdziwieni, którzy usłyszeli skierowane do siebie słowa Pana Jezusa „Idźcie precz ode Mnie!”, bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście Mi pić. Byłem przybyszem, byłem nagi, chory, w więzieniu, a nie przyszliście Mi z pomocą. Pytali jeden przez drugiego: Panie, kiedy? No właśnie… Macie Mnie obok, blisko, w drugim człowieku, zdaje się odpowiadać Jezus.

     Może winniśmy się bardziej modlić o miłosierne oczy? Św. Elżbieta, księżna odkrywszy ten sekret pomagania, zdejmowała insygnia władzy, bogate szaty i szła do biednych, by osobiście im pomagać własnymi rękoma. Mówili „dziwaczka”, ale św. Elżbieta szukała i odnajdywała Pana w potrzebujących i do śmierci została wierna tej posłudze.

      W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, ludzie świeccy /kobiety i mężczyźni/ zachwyceni tym elżbietańskim charyzmatem służenia drugiemu człowiekowi zaczęli dołączać do Wspólnoty naszej duchowości, by razem z Siostrami Elżbietankami docierać z pomocą do ludzi starszych, samotnych, chorych, ubogich oraz dzieci w ich własnych mieszkaniach.

       8 XII 1993 r. Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Rzymie zatwierdziła STATUTY Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, to znaczy prawnie usankcjonowała istnienie Wspólnoty Apostolskiej, której działalność stanowi jakby „przedłużenie miłosiernych rąk naszej świętej Patronki na miarę naszych czasów i potrzeb”.

DUCHOWOŚĆ SĄSIEDZKA:

        W ostatnim czasie trudno znaleźć dom, w którym nie ma chorego, czy kogoś kto potrzebuje pomocy. A nawet gdyby tak się zdarzyło, to nie szukając daleko, w sąsiedztwie są osoby samotne, starsze lub takie, które uwięzione z powodu choroby nie mogą opuszczać mieszkania, by załatwić podstawowe sprawy czy czynności codzienne. I tu jawi się przestrzeń do posługi dla członków Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety.

…Masz serce? Wiarę? Chcesz swój czas poświęcić Bogu? Proszę bardzo! Gotowe i takie proste!: zrobić zakupy, pomóc posprzątać, pobyć z człowiekiem, porozmawiać, pójść na spacer, coś naprawić /rola dla panów/, załatwić lekarza, sprowadzić księdza z sakramentami, pomóc spotkać się z Panem Bogiem na wspólnej modlitwie…

      Wspólnota Apostolska św. Elżbiety jest więc Stowarzyszeniem osób świeckich, które korzystając z duchowego dziedzictwa Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety /istniejącego już 181 lat/ włącza swoje „chcę więcej dla Boga”, w realizację jego charyzmatycznego posłannictwa.

Co trzeba zrobić? Jakie są cechy kandydata?

  1. Mieć zdecydowaną wolę naśladowania Pana Jezusa i mieć pragnienie ścisłej z Nim więzi.
  2. Dawać świadectwo życia dla Chrystusa /tak jak św. Elżbieta/.
  3. Posiadać gotowość niesienia pomocy, poświęcenia czasu i sił cierpiącym niedostatek.
  4. Pamięć na słowa Pana Jezusa: „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
  5. Być odpowiedzialnym za swoje i innych zbawienie.

      Jak to już wyżej było powiedziane, możliwe jest, że wielu z nas już znajduje się w realiach ciągłej pomocy drugiemu człowiekowi… My, Siostry Elżbietanki przychodzimy dzisiaj z propozycją duchowego wsparcia Waszych codziennych działań, propozycją wspólnoty osób, które mają podobne trudności. Wspólnota może być miejscem wymiany doświadczeń, wsparcia, duchowego nabierania sił, a nawet znalezienia osoby do pomocy, a na pewno umocnieniem osobistej relacji z Bogiem.

      Pamiętajmy, że nawet najlepsze rozwiązania ludzkie, mogą się okazać nieskuteczne, jeśli nie będą oparte na Bogu. Pan Jezus powiedział „beze Mnie nic uczynić nie możecie”. Tak więc pójście do tych samych czynności w Imię Boże może się nagle okazać bardziej owocne.

        I na koniec jeszcze taka refleksja: oto stoi przed nami kolejna szansa, oferta lub jak ktoś woli wybór. Obyśmy kiedyś, gdy zapukamy do bram nieba, jak te nierozsądne ewangeliczne panny, nie usłyszeli gorzkich słów Pana Jezusa: „Nie znam was! Nie mieliście dla mnie czasu…”. Dlatego zachęcam wszystkich do przemyślenia tematu i zapraszam, by dołączyć do Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety.

Siostra Maria Dobrosława

 

 

zdjęcie grupowe, siostry i osoby świeckieWspólnota Apostolska św. Elżbiety jest stowarzyszeniem osób świeckich, które korzystając z duchowego dobra Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety włączają się w realizację jego charyzmatycznego posłannictwa. Potrzeba umożliwienia osobom świeckim takiej współpracy zrodziła się w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W tym samym czasie, przy wielu elżbietańskich Wspólnotach, spontanicznie zaczęły gromadzić się grupy wolontariuszy wspomagających w bardzo konkretny sposób charytatywną działalność Zgromadzenia. Wszystko to stało się powodem podjęcia starań o nadanie tym wspólnotom charakteru stowarzyszenia kościelnego funkcjonującego na wzór “trzeciego zakonu”. W 1992 roku, na XXI Kapitule Generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, opracowane zostały Statuty i ustalona oficjalna nazwa: Wspólnota Apostolska św. Elżbiety, a 8 grudnia 1993 roku Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zatwierdziła Wspólnotę jako stowarzyszenie życia apostolskiego.

siostra nalewa grochówkę na imprezie plenerowej

Wspólnotę Apostolską św. Elżbiety tworzą osoby świeckie, kobiety i mężczyźni, pozostające w ścisłej łączności ze Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety. Do głównych motywów nawiązywania przez laikat bliższej łączności ze Zgromadzeniem można zaliczyć: 

  1. pragnienie uczestnictwa w duchowości Zgromadzenia,
  2. poczucie przynależności do wspólnoty,
  3. jasno określone możliwości chrześcijańskiego zaangażowania.


Za każdą grupę Wspólnoty Apostolskiej odpowiada wydelegowana do tego siostra. Jej zadaniem jest m. in. towarzyszenie na drodze formacji poszczególnych członków oraz dbanie o duchowy rozwój całej grupy. Członkowie Wspólnoty po odpowiednim przygotowaniu składają przyrzeczenia. Aktualnie w całym Zgromadzeniu, istnieją 24 grupy Wspólnoty Apostolskiej. Łącznie Wspólnota posiada ok. 500 członków, z których prawie 300 osób złożyło już przyrzeczenia.


W Prowincji Wrocławskiej istnieją Wspólnoty Apostolskie św. Elżbiety, które funkcjonują przy następujących domach zakonnych:

Dom Prowincjalny Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. św. Józefa 1/3
50-329 Wrocław; tel. 71/321-28-35;
wspolnota.apostolska.w-w@wp.pl

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Kombatantów 9
57-350 Kudowa Zdrój; tel. 74/ 866-13-99

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Pszczelarska 5
52-210 Wrocław Ołtaszyn; tel. 71/ 368-10-84

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. 11 Listopada 26
68-200 Żary; tel. 68/ 374-68-81

 

TRANSLATE