Laikat

zdjęcie grupowe, siostry i osoby świeckieWspólnota Apostolska św. Elżbiety jest stowarzyszeniem osób świeckich, które korzystając z duchowego dobra Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety włączają się w realizację jego charyzmatycznego posłannictwa. Potrzeba umożliwienia osobom świeckim takiej współpracy zrodziła się w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W tym samym czasie, przy wielu elżbietańskich Wspólnotach, spontanicznie zaczęły gromadzić się grupy wolontariuszy wspomagających w bardzo konkretny sposób charytatywną działalność Zgromadzenia. Wszystko to stało się powodem podjęcia starań o nadanie tym wspólnotom charakteru stowarzyszenia kościelnego funkcjonującego na wzór “trzeciego zakonu”. W 1992 roku, na XXI Kapitule Generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, opracowane zostały Statuty i ustalona oficjalna nazwa: Wspólnota Apostolska św. Elżbiety, a 8 grudnia 1993 roku Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zatwierdziła Wspólnotę jako stowarzyszenie życia apostolskiego.

siostra nalewa grochówkę na imprezie plenerowej

Wspólnotę Apostolską św. Elżbiety tworzą osoby świeckie, kobiety i mężczyźni, pozostające w ścisłej łączności ze Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety. Do głównych motywów nawiązywania przez laikat bliższej łączności ze Zgromadzeniem można zaliczyć: 

  1. pragnienie uczestnictwa w duchowości Zgromadzenia,
  2. poczucie przynależności do wspólnoty,
  3. jasno określone możliwości chrześcijańskiego zaangażowania.


Za każdą grupę Wspólnoty Apostolskiej odpowiada wydelegowana do tego siostra. Jej zadaniem jest m. in. towarzyszenie na drodze formacji poszczególnych członków oraz dbanie o duchowy rozwój całej grupy. Członkowie Wspólnoty po odpowiednim przygotowaniu składają przyrzeczenia. Aktualnie w całym Zgromadzeniu, istnieją 24 grupy Wspólnoty Apostolskiej. Łącznie Wspólnota posiada ok. 500 członków, z których prawie 300 osób złożyło już przyrzeczenia.


W Prowincji Wrocławskiej istnieją Wspólnoty Apostolskie św. Elżbiety, które funkcjonują przy następujących domach zakonnych:

Dom Prowincjalny Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. św. Józefa 1/3
50-329 Wrocław; tel. 71/321-28-35;
wspolnota.apostolska.w-w@wp.pl

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Kombatantów 9
57-350 Kudowa Zdrój; tel. 74/ 866-13-99

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Pszczelarska 5
52-210 Wrocław Ołtaszyn; tel. 71/ 368-10-84

TRANSLATE