Przedszkola

 

Przedszkola prowadzone przez Prowincję Wrocławską Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety są placówkami niepublicznymi. Kierują się personalistyczną koncepcją człowieka i systemem wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Pełnią one funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, wypełniając cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, dotyczące przedszkoli niepublicznych. Realizowane są one w duchu wartości oraz zasad pedagogiki chrześcijańskiej i systemu wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, przepełnionych klimatem zaufania, życzliwości, bezwarunkowej akceptacji oraz rodzinnej, ciepłej atmosfery, sprzyjającej właściwemu rozwojowi dziecka. Obecnie posiadamy 5 przedszkoli: we Wrocławiu, Kątach Wrocławskich, Wałbrzychu, Jedlinie Zdrój i w Kożuchowie.

 

uroczystość w przedszkolu

 

Od zarania historii Zgromadzenia, aż po dziś dzień, zadanie wychowywania dzieci i młodzieży Siostry realizują zgodnie z pouczeniem Matki Franciszki Werner, Współzałożycielki Zgromadzenia: 

„Jeżeli w danym domu przyjmuje się dzieci, niechaj siostry będą dla nich troskliwymi matkami, naśladując Boskiego Przyjaciela dzieci…”
(List Matki Franciszki z dnia 22 VII 1884 r.)

 

Adresy placówek przedszkolnych:

 

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. Januszowicka 32/34
53-135 Wrocław; tel. 71/367-74-75
www.przedszkole.elzbietanki.wroclaw.pl


Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Ul. Piastowska 8
58-330 Jedlina Zdrój; tel. 74/ 845-53-32
www.jedlinazdroj.elzbietanki.wroclaw.pl


Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

ul. Staszica 4
55-080 Kąty Wrocławskie; tel. 71/316-68-84
www.katywroc.elzbietanki.wroclaw.pl


Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

ul. Konopnickiej 13
67-120 Kożuchów; tel. 68/ 355-33-70
www.kozuchow.elzbietanki.wroclaw.pl


Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

ul. 11 Listopada 59
58-302 Wałbrzych: 74/847-72-57;
www.walbrzych.elzbietanki.wroclaw.pl

 

TRANSLATE