Katechizacja

 

Odpowiadając na potrzeby współczesnego Kościoła, podejmujemy pracę katechetyczną z dziećmi i młodzieżą w szkołach i parafiach na terenach, gdzie znajdują się nasze domy zakonne. Poprzez świadectwo życia chrześcijańskiego przepełnionego miłością do Boga i bliźniego otwieramy się na potrzeby współczesnego człowieka. Pracę nad budową Królestwa Bożego rozpoczynamy od dzieci najmłodszych. Uczymy modlitwy, codziennego kontaktu ze Słowem Bożym, przystępowania do Sakramentów św., rozeznawania woli Bożej w codzienności i autentycznej miłości do Boga i bliźniego oraz niezłomnej wiary i nadziei. Pracę katechetyczną poszerzamy o ewangelizowanie Rodzin, skąd pochodzą dzieci, młodzieży i katechezę dorosłych.

 

siostra z dziećmi w wieku szkolnym

 

Do różnych zadań podejmowanych przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, od czasu zakończenia II wojny światowej, dołączyła katechizacja parafialna, a obecnie szkolna. Ta forma apostołowania stała się nowym doświadczeniem Zgromadzenia, które otwarte na potrzeby Kościoła chętnie włączyło się w tę jego troskę. Posoborowa Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, przypomina, że „w wypełnianiu swego obowiązku wychowawczego Kościół, zapobiegliwy o wszystkie odpowiednie środki, troszczy się przed wszystkim o te, które są mu właściwe, a z których pierwszym jest katechizacja; ona to umacnia wiarę, karmi życie wedle ducha Chrystusowego, doprowadza do świadomego i czynnego uczestnictwa w misterium liturgicznym i pobudza do działalności apostolskiej.” (Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, art. 4. w: Sobór Watykański II. Konstytucja, Dekrety, Deklaracje. Pallottinum 1968, s.317.)

Siostry Prowincji Wrocławskiej z katechetycznym orędziem wiary zwracają się do osób w różnym wieku; swym przepowiadaniem, wynikającym z misji udzielanej przez Kościół, obejmują dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Pracę katechetyczną siostry podejmują na 19 placówkach. Realizują to zadanie w duchu wdzięczności za wielkie zaufanie jakim je obdarzają poszczególne Kościoły diecezjalne, ale równocześnie z ogromnym zaangażowaniem wykorzystują wszystkie nadprzyrodzone i naturalne dary i talenty. Kościół bowiem stawia katechetom wysokie wymagania i nieustannie przypomina o doniosłości misji w jaką są włączeni. Uczynił to również Papież Jan Paweł II, podczas obchodzonego w dniach 9-10 grudnia 2000 r. jubileuszu katechetów i nauczycieli religii. Mówił wówczas: „Wasza praca, drodzy katecheci nauczyciele religii, jest niezwykle potrzebna i wymaga od was nieustannej wierności Chrystusowi i Kościołowi. Wszyscy wierni bowiem mają prawo otrzymywać od tych, którzy
z urzędu lub na mocy otrzymanego mandatu są odpowiedzialni za katechezę i przepowiadanie, odpowiedzi nie subiektywne, ale zgodne z niezmiennym nauczaniem Kościoła, z wiarą miarodajnie nauczaną od zawsze przez tych, którzy ustanowieni zostali nauczycielami.” (Homilia Ojca Świętego z okazji jubileuszu katechetów i nauczycieli religii. w: Katecheta 4/2001, s.5.)

 

TRANSLATE