WWW

 

Strony www placówek  Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Wrocławskiej.

Zapraszamy do odwiedzania naszych stron internetowych, które pozwolą przybliżyć naszą działalność w służbie Bogu i Bliźniemu.

 

 


link elzbietanki.wroclaw.pl

elzbietanki.wroclaw.pl

Siostry Elżbietanki Prowincja Wrocławska,  jedna z największych prowincji Zgromadzenia Sióstr  św. Elżbiety na całym świecie. Zapoznaj się z historią Zgromadzenia i Prowincji oraz prowadzoną przez siostry działalnością w obszarze życia duchowego, troski o chorych i opieki nad dziećmi.


link fundacjadobro.pl/

fundacjadobro.pl

Jesteśmy Organizacją pożytku publicznego. Pragniemy skutecznie pomagać ludziom, zwracających się z prośbą o pomoc. Swoimi działaniami wspieramy sieroty, ludzi bezdomnych, chorych, niepełnosprawnych. Fundacja powstała przy udziale Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.


link zol.elzbietanki.wroclaw.pl

zol.elzbietanki.wroclaw.pl

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety we Wrocławiu Świadczenia lecznicze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjno-opiekuńcze niezbędne do poprawy bądź podtrzymania stanu zdrowia chorego w systemie całodobowym. Rehabilitacja ambulatoryjna. Usługi RTG.


link milkow.elzbietanki.wroclaw.pl

milkow.elzbietanki.wroclaw.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej o profilu rehabilitacyjnym w Miłkowie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. Ośrodek w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szeroka oferta terapii leczniczych, opieki pielęgniarskiej, masaży i zabiegów fizjoterapeutycznych.


link wlen.elzbietanki.wroclaw.pl

wlen.elzbietanki.wroclaw.pl

Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety we Wleniu zapewnienia pacjentom profesjonalne leczenie rehabilitacyjne. Pobyty stacjonarne i ambulatoryjne. Personel medyczny to grupa wysoko wykwalifikowanych lekarzy i rehabilitantów.

 


link wlen.elzbietanki.wroclaw.pl

dzierzoniow.elzbietanki.wroclaw.pl

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Dzierżoniowie zapewnia stacjonarną i całodobową opiekę pielęgnacyjną i opiekuńczą nad Pacjentami wymagającymi codziennej, specjalistycznej pielęgnacji. Kontynuacja leczenia szpitalnego.


link pzredszkole.elzbietanki.wroclaw.pl

przedszkole.elzbietanki.wroclaw.pl

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety we Wrocławiu – katolickie wychowanie dzieci. Kadrę pedagogiczną stanowią wychowawczynie posiadające pełne kwalifikacje pedagogiczne.


link kozuchow.elzbietanki.wroclaw.pl

kozuchow.elzbietanki.wroclaw.pl

Przedszkole-Ochronka p. w. Św. Elżbiety w Kożuchowie. Przedszkole katolickie, prowadzi działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Wykwalifikowani, kompetentni i odpowiedzialni nauczyciele. Przedszkole przyjazne dziecku.


link katywroc.elzbietanki.wroclaw.pl

katywroc.elzbietanki.wroclaw.pl

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kątach Wrocławskich. Przyjazny świat dla przedszkolaków. Uczymy i bawimy nasze dzieci  w duchu wartości oraz zasad pedagogiki chrześcijańskiej i systemu wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek.


link jedlinzdroj.elzbietanki.wroclaw.pl

jedlinazdroj.elzbietanki.wroclaw.pl

Niepubliczne przedszkole katolickie w Jedlinie Zdrój, prowadzone przez Siostry Elżbietanki z Prowincji Wrocławskiej. Wykwalifikowana kadra, która kocha towarzystwo dzieci. Bawimy i uczymy, wprowadzamy w świat kultury i wartości chrześcijańskich.


link walbrzych.elzbietanki.wroclaw.pl

walbrzych.elzbietanki.wroclaw.pl

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Wałbrzychu.  Dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która poprzez różnorodne zajęcia, gry dydaktyczne , zabawy i rozmowę dba o rozwój każdego dziecka. Przyjazne dzieciom sale, duży ogród z placem zabaw.


link boleslawiec.elzbietanki.wroclaw.pl

boleslawiec.elzbietanki.wroclaw.pl

Dom Dziecka p.w. św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu. Dom prowadzi pracę socjalną z rodziną, by umożliwić powrót do domu. Staramy się odnaleźć nową rodzinę zastępczą. Wychowanków pozostających w placówce przygotowujemy się do samodzielnego życia.


link legnica.elzbietanki.wroclaw.pl

legnica.elzbietanki.wroclaw.pl

Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze w Legnicy prowadzone jest przez siostry Elżbietanki Prowincji Wrocławskiej, dzieli się na dwa Domy Dziecka, w których mieszkają dzieci młodsze i dzieci starsze. Celem obu domów jest przygotowywanie jego mieszkańców do usamodzielnienia.


link bardo.elzbietanki.wroclaw.pl

bardo.elzbietanki.wroclaw.pl

Dom Opieki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Bardzie Śląskim. W rodzinnej, ciepłej atmosferze otaczamy naszych mieszkańców wszelką potrzebną i opieką dostosowaną do stanu ich zdrowia. Profesjonalna opieka, nadzór, troska i wsparcie duchowe.
 

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi stronami, portalami informacyjnymi oraz ciekawymi serwisami tematycznymi i autorskimi w artykule  CIEKAWE LINKI

TRANSLATE