Polityka prywatności 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Poniżej informujemy o sposobie przetwarzania danych osobowych naszej strony intergetowej.

Przetwarzanie danych  Formularza Kontaktowego

 1. Cel przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem Formularza Kontaktowego będziemy przetwarzali w celu odpowiedzi Państwu w związku z przekazaną nam wiadomością.
 2. Administrator danych
  Administratorem danych osobowych zebranych w formularzu kontaktowym jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Wrocławska, ul św. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław.
 3. Inspektor ochrony danych osobowych
  W sprawie przetwarzania Pana pani danych osobowych proszę kontaktować się pod adres

  1. adres email: iodcsse@elzbietanki.wroclaw.pl
  2. Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Wrocławska, ul św. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław
 4. Rodzaj przetwarzanych danych
  Będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Państwa w Formularzu Kontaktowym pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w formularzu kontaktowym.

Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych bądź odmowa udzielenia zgody uniemożliwia nam kontaktu.

 1. Okres przechowywania danych
  Państwa dane będą przetwarzane w trakcie udzielania odpowiedzi w sprawie przedstawionej w formularzu oraz przez rok od ostatniej korespondencji.
 2. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem waszych danych osobowych
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody).
  2. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że są przetwarzane Państwa dane. Mają również Państwo prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym ujawniliśmy Państwa dane osobowe lub którym mamy zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
  3. Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
  4. Prawo do usunięcia danych. Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe, jeśli:
   1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
   2. Cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa do dalszego przetwarzania przez nas tych danych osobowych;
   3. Przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
   4. Musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:

   1. dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
   2. dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;
   3. z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);
   4. dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;
   5. do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli:
   1. kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
   2. przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
   3. nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, tj.:

   1. za Państwa zgodą;
   2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   3. w celu ochrony praw innej osoby; lub
   4. z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
  1. Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Przeniesiemy wyłącznie dane, które jednocześnie:
   1. przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane w formie papierowej;
   2. przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 1. Punkt kontaktowy, za pośrednictwem którego mogą państwo zgłaszać żądania wykonania praw
  Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z któregokolwiek prawa, które opisaliśmy powyżej, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  1. pisemnie na adres: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Wrocławska, ul św. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław
  2. za pośrednistwem e-mail  na adres  iodcsse@elzbietanki.wroclaw.pl
 1. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zarządzanie plikami cookies

 1. Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej. Pliki cookies wysyłane do urządzenia końcowego Użytkownika naszej strony internetowej identyfikują go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania naszej strony internetowej.
 3. Pliki typu cookies wykorzystywane są w celu:
  1. przechowywania identyfikatorów sesji,
  2. przechowywania informacji o wyrażeniu przez osobę korzystającą ze strony internetowej akceptacji Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies.
 1. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 2. Osoba korzystająca ze strony internetowej może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu osoby korzystającej ze strony internetowej. Wyłączenie stosowania plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach naszej strony internetowej.
 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz pod poniższymi odnośnikami:
  1. w przeglądarce Internet Explorer
  2. w przeglądarce Mozilla Firefox
  3. w przeglądarce Chrome
  4. w przeglądarce Safari

 

TRANSLATE