Troska o chorych

 

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety kojarzone jest przede wszystkim z opieką nad chorymi, ubogimi i cierpiącymi. Założycielki ograniczyły pierwotnie tę opiekę do ludzi pozostających w swoich własnych domach.
Z czasem jednak zaczęły powstawać liczne szpitale, gdzie trafiali chorzy nie mający warunków, by powrócić do zdrowia we własnych domach, czy też wymagający specjalistycznej pomocy i stałej pomocy medycznej. Obecnie w Prowincji Wrocławskiej prowadzonych jest kilka domów, w których otacza się opieką ludzi chorych, ale również starszych, którzy nie mogą liczyć na wsparcie swoich najbliższych.

 

trzy ujęcia opieki medycznej nad pacjentem w ośrodkach medycznych


Oto adresy tych domów:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. św. Józefa 2/4
50-329 Wrocław
tel. 71/321-44-01
zol.elzbietanki.wroclaw.pl


Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

ul. Słowiańska 3
58-200 Dzierżoniów
tel./fax 74/832-34-12 (13)
zol_dzierzonow@wp.pl
dzierzoniow.elzbietanki.wroclaw.pl

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety
Miłków 67
58-535 Miłków
tel. 75/761-03-23
nzoz_milkow@wp.pl
milkow.elzbietanki.wroclaw.pl


Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy Zgromadzenia Sióstr św.Elżbiety

ul. Jana Kazimierza 1
59-610 Wleń
tel. 75/ 713-62-38
wlen.elzbietanki.wroclaw.pl


Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

ul. Główna 36
57-256 Bardo Śląskie
tel. 74/817-13-03
bardo.elzbietanki.wroclaw.pl

 

 

TRANSLATE