Pierwszy dzień Kapituły Prowincjalnej

Pierwszy dzień Kapituły Prowincjalnej rozpoczęłyśmy Eucharystią, której przewodniczył Ks. Infułat Józef Pater. W homilii podkreślił, że Kościół jest zatroskany o życie zakonne, co wyraża się w wielu dokumentach i wypowiedziach ostatnich papieży. Zwrócił również uwagę, by nasze wspólnoty z jednej strony nie popadały w izolację „od świata”, przy jednoczesnej trosce o tożsamość zakonną, tak by nie poddać się laicyzacji życia. W zachowaniu odpowiednich proporcji pomaga świadome przeżywanie ślubowanych rad ewangelicznych oraz wrażliwość na znaki czasu i nowe obszary ubóstwa (nie tylko materialnego) współczesnego świata.

 

Obrady Kapituły rozpoczęły się medytacją multimedialną. Następnie Matka Generalna M. Rafaela Fischbach w słowach przywitania wyraziła uznanie i wdzięczność wobec Sióstr, które codziennie w różnych dziełach poświęcają swoje siły, zdolności i czas na posługę tym najbardziej potrzebującym: chorym, niepełnosprawnym, osobom starszym, dzieciom i młodzieży. Słowa podziękowania skierowała także do Sióstr, które posługują w naszych wspólnotach dla dobra każdej z Sióstr. Matka zaznaczyła, że Prowincja Wrocławska liczy najwięcej Sióstr w naszym Zgromadzeniu, ma zatem ogromny potencjał.

Po złożeniu przyrzeczenia przez Siostry Kapitulantki o zachowaniu tajemnicy przebiegu prac Kapituły, Siostra M. Paula Marcinowska, Przełożona Prowincji przedstawiła sprawozdanie dotyczące stanu duchowego, dyscyplinarnego i administracji majątkiem za okres od 1.05.2018 do 30.04.2024 roku.

 

Na zakończenie części przedpołudniowej przyszedł czas na podziękowania dla dotychczasowego Zarządu Prowincji.

 

W sesji popołudniowej Siostra M. Józefina Janik, Ekonomka Prowincji omówiła stan finansowy i majątkowy prowincji za ostatnie sześciolecie.

 

W drugim dniu Kapituły przeżywać będziemy dzień skupienia. Prosimy wszystkie Siostry o modlitwę.

TRANSLATE