Logo Kapituły

 

Logo kapituły nawiązuje bezpośrednio do logo naszego Zgromadzenia. Składa się z ligatury (połączenia w jedno) dwóch greckich liter„Χ” (chi) i „Ρ” (rho), które są pierwszymi literami greckiego słowa Chrystus – ΧΡΙΣΤΟΣ. Znak ten jest najstarszym z chrystogramów używanych przez chrześcijan.

W związku z beatyfikacją S.M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek znak ten w swoim przekazie nawiązuje do tego ważnego wydarzenia. Przedstawiony jest w dynamicznym ruchu, kolorem symbolizującym miłość, a także nawiązującym do męczeństwa. Znak ten jest bezpośrednio powiązany z symbolicznym przedstawieniem Ducha Świętego w postaci gołębicy.

Duch Święty jest darem Zmartwychwstałego Pana i uzdalnia nas, byśmy świadczyli naszym życiem – a jeśli zajdzie taka potrzeba – także śmiercią, o Jego Miłosiernej Miłości. On jest Twórcą, Nauczycielem, Pocieszycielem i Dawcą Darów, których bardzo potrzebujemy na czas naznaczony wojnami, lękiem, bezsilnością, brakiem sensu i rozpaczą.

s. M. Felicyta Szewczyk CSSE

Udostępnij:
TRANSLATE