III dzień. Wybór s. Prowincjalnej i Zarządu

Nowy Zarząd Prowincji:
Przełożona Prowincji - s. M. Józefina
Wikaria - s. M. Damaris
Radne: s. M. Ignacja, s. M. Mateusza, s. M. Lucyna

Nowy Zarząd Prowincji

 

 

 

 

11 maja – w liturgiczne wspomnienie Błogosławionych M. Paschalis i Towarzyszek przypadł dzień wyborczy Kapituły. Rozpoczęłyśmy go Mszą św. z Jutrznią. W homilii Ksiądz Infułat nakreślił szkic tożsamości elżbietańskiej odwołując się do Matek Założycielek, św. Elżbiety i św. Józefa. Zaznaczył, że tylko ten kocha, kto kocha ze względu na Jezusa, a przeciwieństwem miłości jest nie tylko nienawiść, ale obojętność. Prelegent przywołując nauczanie Soboru Watykańskiego II i ostatnich Papieży wskazał, co zrobić, by zachować elżbietańską tożsamość: unikać szukania siebie samego; działać zawsze w jedności ze Wspólnotą; działać w łączności z Kościołem i dla Kościoła; służyć w pokorze, skromności i apostolskiej prostocie, w myśl słów Pana Jezusa: Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.

Po śniadaniu rozpoczęłyśmy sesję wyborczą Kapituły, podczas której wybrano nowy Zarząd naszej prowincji. Złożyłyśmy gratulacje i życzenia wybranym Siostrom, a następnie udałyśmy się do kaplicy św. Józefa, gdzie Matka Generalna przedstawiła nowo wybrany Zarząd Wspólnocie Domu Prowincjalnego.

Po południu, w sali Jana Pawła II uczestniczyłyśmy w koncercie uwielbienia wykonanym przez formację Gospel „Space of Grace”.

W związku z liturgicznym wspomnieniem naszych Męczenniczek uczestniczyłyśmy w Eucharystii w Katedrze Wrocławskiej pod przewodnictwem Ojca Biskupa Jacka Kicińskiego. W homilii Ojciec Biskup podkreślił szczególnie konieczność wychodzenia z Ewangelią do ludzi młodych, chorych, ubogich, potrzebujących. Zaznaczył przy tym, że jeśli my do nich nie wyjdziemy oni do nas nie przyjdą. Zwrócił również uwagę na konieczność rozeznawania współczesnych znaków czasu, na modlitwie i adoracji. Porównał współczesny świat do jednego wielkiego hospicjum, w którym znajdują się ludzie potrzebujący opatrywania ich ran miłością Boga. Po Mszy Świętej było nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie, szczególnie ze skutków przemocy za wstawiennictwem bł. M. Paschalis i Towarzyszek.

TRANSLATE