Modlitwa o uzdrowienie

Beatyfikacja Siostry Marii Paschalis Jahn i IX Towarzyszek odkrywa przed nami misję, jaką Dobry Bóg – wierzymy – zleca do wypełnienia nowym błogosławionym – a jest to wstawiennictwo i towarzyszenie wszystkim osobom zmagającym się z jakąkolwiek przemocą i jej skutkami (fizycznymi i psychicznymi), chorującymi na depresję oraz doświadczonymi duchowymi i psychicznymi ciemnościami. Wszystkich, którzy pragną za wstawiennictwem nowych błogosławionych prosić o łaskę uzdrowienia dla siebie i innych zapraszamy na Eucharystię i modlitwę o uzdrowienie za wstawiennictwem błogosławionych M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek, męczennic, które same doświadczyły ogromu przemocy i brutalności. Siłę do oddania życia w obronie tego, w co wierzyły, czerpały z codziennego spotykania się z Jezusem w modlitwie i w Eucharystii. Chcemy modlić się wraz z Nimi, abyśmy w cierpieniu i duchowych ciemnościach, wierzyli, że Chrystus i dziś chce nas uzdrawiać i uwalniać od tego, co przeszkadza nam w drodze ku życiu wiecznemu.

„Uzdrawiajcie chorych!” (Mt 10, 8). Kościół otrzymał to zadanie od Pana i stara się je wypełniać zarówno przez opiekę, jaką otacza chorych, jak i przez modlitwę wstawienniczą, przez którą łączy się z nimi. Kościół wierzy w ożywiającą obecność Chrystusa, lekarza dusz i ciał. Obecność ta działa szczególnie przez sakramenty, a w sposób zupełnie specjalny przez Eucharystię – Chleb, który daje życie wieczne (por. J 6, 54-58). Św. Paweł dostrzega jego związek ze zdrowiem ciała (por. 1 Kor 11, 30) – (KKK 1509).

Udostępnij:

1 Komentarz

  1. Beata 31.01.2023

    Proszę o modlitwę w intencjach Bogu wiadomych.

Komentarze zostały zamknięte.

TRANSLATE