Odnowa Jubileuszowa 2018 r.

W dniach od 24.06 do 07.07.2018 r. odbywa się w naszej Prowincji, we Wrocławiu Odnowa Jubileuszowa dla 42 Sióstr przeżywających 25, 50, 60 i 65 rocznicę od złożenia swoich pierwszych ślubów zakonnych. Otaczamy Je modlitwą i prosimy o włączenie się do niej, aby ten czas był na chwałę Bożą.

  1. Pierwszy dzień Odnowy rozpoczął się uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem naszego Ks. Kapelana-Ks.Infułata Józefa Patera.W imieniu Sióstr Jubilatek słowa wdzięczności wobec
   Ks. Infułata i Siostry Prowincjalnej skierowała S. Wikaria M.Ignacja z Prow. Wrocławskiej i S. Radna M.Marianna z Prow. Nyskiej. Siostry wyraziły wielką radość z możliwości bycia razem we Wrocławiu i nabierania sił duchowych na dalsze lata życia zakonnego.

   Zobacz Galerię…

  2. Kolejny dzień Odnowy był dniem skupienia pod przewodnictwem Ks. dr Mariana Kowalskiego. Tematem przewodnim było  “Otwarte Serce Jezusa jako źródło odwagi i męstwa”. Cnoty te otrzymujemy jako dar szczególnej łaski Boga podczas Sakramentu Chrztu św. i Bierzmowania. Chcemy uczyć się je odkrywać na nowo czerpiąc moc z Otwartego Serca Jezusa, które jest przepełnione Miłością bez granic. Nie można kochać Boga, nie kochając bliźniego. Pięknie zachęcił nas Ks. Marian do tego, abyśmy już teraz okazywały jeszcze więcej życzliwości i pomocy wobec Sióstr, z którymi tworzymy Wspólnotę Odnowy Jubileuszowej.
  3. Każdy 27 dzień miesiąca jest dla nas szczególny, przeżywamy w duchu wdzięczności za Zgromadzenie. Dla nas był wyjątkowy, bo z samego rana z modlitwą na ustach wyruszyłyśmy na spotkanie z Matkami Założycielkami. Towarzyszyła nam radość i piękna pogoda. Na naszym pielgrzymim szlaku odwiedziłyśmy, miejsce śmierci Sióstr Męczenniczek oraz cmentarz, gdzie stoi mogiła grobu bł. Matki Marii Luizy Merkert. Centralnym punktem tego dnia była Eucharystia w domu macierzystym. I tym razem uczestnicząc w tym największym dziękczynieniu jakim jest Msza św. dziękowałyśmy za nasze powołanie i za te wszystkie lata trwania i posługiwania w Zgromadzeniu. Siostry na czele z Siostrą Prowincjalną M. Martą przyjęły nas z wielką serdecznością i miłością. Mogłyśmy zobaczyć i dotknąć rzeczy i miejsc związanych z życiem naszych Matek Założycielek. W katedrze, przy relikwiach powierzyłyśmy im nasze intencje, dziękczynienia i prośby. Ich śladem pielgrzymowałyśmy do Barda, aby złożyć pocałunek Matce Bożej na cudownej figurce uśmiechniętej Matki Bożej Bardzkiej. I jak to bywa, również Siostry z Barda przyjęły nas bardzo gościnnie. Wróciłyśmy do Wrocławia wdzięczne za zorganizowanie tej pielgrzymki. Wdzięczne za siostrzane spotkania. Napełnione duchem Matek Założycielek. Męczenniczek i tych, które zostawiły nam wielkie dziedzictwo Zgromadzenia. Z nadzieją, że nie zawiedziemy i spotkamy się z nimi w Niebie.

 

28-29.06.2018r.

Msza św. jest największym dziękczynieniem. W dniu dzisiejszym w naszej wspólnocie Odnowy Jubileuszowej, dziękujemy za dar życia s. Prowincjalnej M. Pauli z okazji Urodzin i Imienin. W tym dniu towarzyszył nam Ojciec lic. Aleksander Bober CMF, w przeżywaniu wdzięczności i radości za dar Siostry Prowincjalnej. Przypomniał, że Oblubieniec jest naszą jedyną miłością, mamy do Kodo wracać po ciężkim ale i pełnym radości dniu, On na nas czaka. Spójrzmy z wdzięcznością na przeszłość, z nadzieją na przyszłość. Powołanie to ciągłe pytanie o swój wybór, ale i pielęgnacja tego daru. Pozwólmy otworzyć się na Boży plan w swoim życiu, pozwólmy siać Bogu, plony będą obfite. Wieczorem zebrałyśmy się z całą wspólnotą przy stole na uroczystej kolacji a później były życzenia, występy postulantek i dzieci. Panu Bogu niech będą dzięki za cały dzień.

29.06.2018r.

Dzień Imienin s. Prowincjalnej rozpoczęłyśmy uroczystą Mszą św. wraz z całą wspólnotą, aby wypraszać potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo oraz dziękować za wszelkie dobro.

Przy pięknej pogodzie i pełne radości odwiedziłyśmy Muzeum Archidiecezjalne. Spotkałyśmy się też z s. Miriam Zając- Postulatorką naszych Sióstr Męczenniczek. Niech przykład ich życia zachęci nas do wielkodusznej służby i za ich wstawiennictwem wypraszajmy łaski do gorliwego wypełniania przykazań i wierności powołaniu.

 

Dzień 3 rekolekcji

Dzień łaski od Pana, bo dziś dzień Spowiedzi św.. Pan dał nam dzień zanurzenia w strumieniach miłości i miłosierdzia, które płynie z Jego otwartego Serca. Dar tego dnia dla każdej z nas był czasem przylgnięcia do Bożego Serca, by dar tego sakramentu zaowocował w naszym życiu duchowym, byśmy nabrały nowych sił, a serce wypełnił dar pokoju. Byśmy usłyszały jak bije to serce i jak wiele łask w nim do zaczerpnięcia. Ten dar sprawił, że na nowo możemy żyć w Bożej bliskości. Przez sakrament pokuty pogłębiła się jeszcze mocniej nasza więź i relacja z Oblubieńcem, by iść za Nim tam, gdzie nas pośle, gdzie chce nas mieć, a ta droga jest drogą ciągłego nawracania i bycia świadkiem. Bo jak ojciec nam przypomina mamy tworzyć wspólnoty: pokoju, miłości, apostolatu, by w nich działy się wielkie dzieła Boże, a nasze wspólnoty oddawały Bogu chwałę. Zaprosić jak św. Józef na nowo do naszego życia i wspólnot Maryję, jak Ona otwierać się na Ducha św., by odczytywać wolę Bożą i otwierać na Boże Słowo. Gorejące Serce Jezusa ma nam wiele do zaoferowani, to z niego mamy moc do przebaczenia i pojednania, by nie rozbijać, a scalać wspólnotę. Słuchać Ducha w wierze i kontemplować ogrom Bożej miłości. Wszechmocnemu Panu niech będą dzięki za każdy kolejny klejnot upiększający naszą duchową świątynię.

05-06.07.2018

Dziś kończy się dany nam przez Zgromadzenie czas na odnowę jubileuszową. W czasie dzisiejszej Eucharystii przyjęłyśmy Sakrament Namaszczenia. Ojciec Rekolekcjonista często mówił o Gorejącym Sercu Zbawiciela, a pogoda- upał bardzo nam to przypominała, by w nas płonął ogień Bożej miłości, który scalać ma nasze wspólnoty. Pan oczekuje od nas i naszych wspólnot, byśmy podawały się Duchowi Świętemu, wypełniały wolę Bożą realizując nie swoje plany, ale Boże. Jezus chce byśmy włączyli się w tą wielką wspólnotę świętych w niebie. Ojciec przypomina, by wszelkie sprawy i konflikty we wspólnocie rozwiązywać w duchu miłości, pokoju, a pierwszej pomocy szukały przed Tabernakulum. We wspólnocie mamy żyć Prawdą, bo Pan brzydzi się kłamstwem i obłudą. Mamy po tych dniach odnowy iść za Panem, by żyć i realizować swoje powołanie naśladując Jezusa jak żyć we wspólnocie by być otwartą na problemy, by widzieć, słyszeć i służyć w cichości i pokorze, bo Serce Jezusa jest ciche i pokorne. Mamy w naszych wspólnotach uczyć się, by wszystko podporządkować Chrystusowi i bliźnim, gdyż za każdego człowieka i za nas oddał Pan swoje życie. Wszystko to może się dokonać mocą wiary i miłości, mocą sakramentów i łask Bożej. Należy być otwartą na głos i Słowo Boga. Niech każda z nas z Bożym błogosławieństwem wróci do swych wspólnot, zadań, obowiązków, by życiem dziękować Bożemu Sercu za ogrom tu otrzymanych łask i dar powołania, by radość w Bogu była pełna i udzielała się naszemu otoczeniu. Niech nam w tym pomoże Maryja, św. Elżbieta, świeci patronowie Zgromadzenia, Współzałożycielki i nasi Aniołowie Stróżowie. W trudnych chwilach czy to osobistych czy wspólnotowych pamiętajmy, gdzie bije Boże Serce, gdzie nas czeka Pan i Oblubieniec ze swym miłosierdziem, łaską, pokojem i ukojeniem dla naszych serc zbolałych. Pamiętajmy, że mamy zawsze wpatrywać się w otwarte i Gorejące Serce Zbawiciela, że jak On tak i my mamy każdego dnia obumierać. Mamy stawać się wspólnotami Ducha i Serca. Dzień zakończyłyśmy rekreacją z okazji imienin s. Radnej Generalnej M. Weroniki.

W dniu jutrzejszym Mszą św. i odnowieniem ślubów zakończymy nasze Dni Odnowy Jubileuszowej. W czasie Eucharystii będziemy miały wianki jubileuszowe. Każda z nas rozjedzie się do swych prowincji i wspólnot zabierając bagaż wspomnień i duchowych przeżyć. My Bogu, Zgromadzeniu, Przewielebnej Siostrze Prowincjalnej Pauli, siostrom Radnym oraz Siostrom Domu Prowincjalnego i Postulantkom serdecznie dziękujemy za otwarcie domu, cichą służbę, dar modlitwy i wszelkie dobro. Niech Pan Wam błogosławi, a nasza modlitwa niech Wam towarzyszy. Nasze słowa skromne, ale jak krople wody nasza modlitwa niczym ulewa spadnie w głębinę Bożego Serca i na Was miłości Bożej obfita fala wyleje.

 

Modlitwa:

“Jezu, Tyś Panem życia i naszych historii, naszych dróg.

Masz moc która płynie z Twego Serca.

Ona leczy- uzdrawia, wskrzesza co umarło,

wolność daje temu, co zniewolone.

Zapraszamy Cię na nowo w nasze dalsze życie.

Abyś był towarzyszem naszej dalszej drogi, aż po Ojca Dom.

Wzmocnij nadzieję, zbawiaj nas i wylej Ducha życia w nasze Serca,

na nasze Wspólnoty.

Usłysz nasze wołanie “Marana Tha” i zostań z nami na dziś i na zawsze” Amen.

Udostępnij:
TRANSLATE