PEREGRYNACJA RELIKWII błogosławionej Marii Luizy Merkert

malunek Marii Luizy Merkert, która ofiarowuje bosej dziewczynie swoje obuwie

W ramach przygotowania do Beatyfikacji Elżbietańskich Męczennic, organizujemy PEREGRYNACJĘ RELIKWII bł Marii Luizy Merkert, Współzałożycielki naszego Zgromadzenia. Bo jak powiedziała s. Prowincjalna Maria Paula Marcinowska: ”… Słusznym wydaje się być przekonanie, że w procesie przygotowania do beatyfikacji swoich Współsióstr, Czcigodnych Służebnic Bożych, chce mieć swój aktywny udział również bł. Maria Luiza Merkert. Przeżywając już szczęście oglądania Bożego Oblicza, pragnie poprzez swoją duchową obecność i modlitwę wstawienniczą wypraszać potrzebne łaski ludziom potrzebującym pomocy, a wśród nich szczególnie dotkniętym stygmatem choroby i cierpienia. Uznając nauczanie Kościoła o świętych obcowaniu, w duchu głębokiej wiary, wiele osób i rodzin Archidiecezji Wrocławskiej, zaprasza do swoich domów bł. Marię Luizę Merkert w znaku jej relikwii. Ten czas przeżywają w szczególnej bliskości z Błogosławioną i przez Jej wstawiennictwo powierzają Trójcy Przenajświętszej wszystkie swoje troski, a w tym szczególnie osoby chore i cierpiące”.

List siostry Prowincjalnej na temat peregrynacji

ZGŁOSZENIA chętnych rodzin do podjęcia relikwii przyjmują:

  1. Dom Prowincjalny – s. M. Paschalis zadzwoń: 693 240 447
  2. Dom zakonny, plac Strzelecki 22 – s. M. Edyta zadzwoń: 782 367 249
  3. Dom zakonny, ul. Pszczelarska 5 – s. M. Inga zadzwoń: 607 270 426

Więcej o Peregrynacji można przeczytać w Gościu

Udostępnij:

Pozostaw komentarz

TRANSLATE