Projekt UE- Dzierżoniów

Projekt UE Dzierżoniów
Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Wrocławska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Remont i przebudowa w zakresie termomodernizacji budynku oraz budowa instalacji fotowoltaicznej do 40 kW w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Dzierżoniowie”.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, której efektem będzie mniejsze zapotrzebowanie na energię ww. obiektu. Celem projektu jest także ograniczenie strat ciepła i energii elektrycznej, a w ostatecznym efekcie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i obniżenie kosztów eksploatacji budynku Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego.

Realizacja Projektu przysporzy także korzyści społeczne: wspieranie i utrzymanie dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy i przebywających w obiekcie pacjentów; poprawa stanu środowiska naturalnego i zachowanie właściwej jakości powietrza atmosferycznego; poprawa warunków życia mieszkańców Dolnego Śląska; podwyższenie standardów i warunków opieki nad osobami chorymi i potrzebującymi opieki oraz warunków pracy w obiektach użyteczności publicznej prowadzących działalność zdrowotną, socjalną i społeczną; poprawa estetyki obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację; wzrost spójności terytorialnej Polski oraz atrakcyjności regionów poprzez minimalizację dysproporcji w rozwoju infrastruktury publicznej i stanu środowiska naturalnego; stwarzanie właściwych warunków dla funkcjonowania obiektów służących celom społecznym.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Dzierżoniowie.

Całkowita wartość Projektu: 3 058 462,22 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 2 307 104,66 PLN.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020.   Projekt UE Dzierżoniów

Udostępnij:

Pozostaw komentarz

TRANSLATE