Spotkanie Postulantek w Nysie

16.06.2021 r. w domu Matki spotkały się postulantki i aspirantki polskich prowincji naszego Zgromadzenia. To tutaj, w Nysie, gdzie wszystko się zaczęło dziewczyny rozpoczynające formację przyjeżdżają by zaczerpnąć z dziedzictwa naszych Założycielek, dotknąć historii i doświadczyć wciąż obecnego ducha Matek. Bo jak kształtować tożsamość elżbietańską, nie będąc w tym miejscu, gdzie elżbietanki się narodziły? Niech ten bogaty i piękny czas wszczepi nas jeszcze bardziej w to drzewo jakim jest dzieło naszych Matek.

o spotkaniu na Fb…

Monika opowiada: Zjazd Postulantek i Aspirantek, który odbył się 16 czerwca 2021 r. w Nysie rozpoczęłyśmy wspólnym śniadaniem. Następnie wysłuchałyśmy wykładu o historii Zgromadzenia i zwiedziłyśmy Dom, w którym żyły i mieszkały nasze Matki Założycielki. Kolejnym punktem programu była Eucharystia w kaplicy wybudowanej na zlecenie błogosławionej Marii Luizy, a zaraz po Mszy świętej odmówiłyśmy Akt poświęcenia się naszych Założycielek Najświętszemu Sercu Jezusowemu, klęcząc przed tym samym obrazem co one przeszło 150 lat temu, kiedy zaczynając swoją działalność po raz pierwszy odmówiły ten sam Akt. A my tego dnia miałyśmy okazję je naśladować, również niejako na początku swej drogi powołania.

Po obiedzie poszłyśmy na spacer, podczas którego odwiedziłyśmy na cmentarzu Jerozolimskim w Nysie, groby sióstr Elżbietanek a między nimi grób bł. Matki Marii i Matki Franciszki. Będąc w drodze rozmawiałyśmy o doświadczeniach życia w Postulacie, w atmosferze radości mogłyśmy się poznać i integrować.

Jesteśmy wdzięczne siostrom za zorganizowanie tego spotkania, które – jak myślę, bardzo każdą ubogaciło, wzmocniło i uskrzydliło. Dziękujemy nade wszystko, z całego serca Bogu za wszystkie łaski które otrzymałyśmy tego dnia.

Udostępnij:

Pozostaw komentarz

TRANSLATE