Pielgrzymka Sióstr do Legnicy (Cud Eucharystyczny)

Pielgrzymka starszych sióstr do Legnickiej Parafii p.w. św. Jacka, gdzie miał miejsce Cud Eucharystyczny.

Udostępnij:
TRANSLATE