Uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

 

Od początku naszego Zgromadzenia, Maryja w tajemnicy Nawiedzenia była dla każdej Siostry wzorem dążenia do życia doskonałego i zjednoczonego z Bogiem. Ona swoją postawą wciąż nam ukazuje, jak wypełniać Bożą wolę. Maryja „uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk 1,45) i pozwoliła się tym słowom poprowadzić na drogi doskonałości. Ona jest dla nas wzorem cnót, szczególnie „w odniesieniu do posłuszeństwa, ubóstwa i czystości” (Matka Franciszka 1875 r.). Podążajmy za Maryją, która pierwsza przeszła tę drogę z Chrystusem, po której my dzisiaj zmierzamy i uczyńmy Ją wzorem dla naszego życia darem konsekracji zakonnej. Jeżeli będziemy wpatrywać się w Maryję i Ją naśladować prowadząc uczciwe życie zakonne, to wtedy już tu na ziemi „będziemy mogły liczyć na Jej opiekę, a za Jej pośrednictwem również na pomoc Bożą” (Matka Franciszka 1875 r.).

Udostępnij:
TRANSLATE