Kalendarz wydarzeń

22.10.2021 Piątek

Skupienie Sióstr Przełożonych i Odpowiedzialnych za nasze Dzieła w Prowincji

23.10.2021 Sobota

Skupienie c.d.

24.10.2021 Niedziela

Zakończenie Skupienia dla S. Przeł. i S.Odpowiedzialnych za nasze Dzieła

TRANSLATE