Kalendarz wydarzeń

01.03.2020 Niedziela

Zakończenie Rekolekcji w Krzeszowie Lectio Divina dla Studentów

25.03.2020 Środa

ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Oto Ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego...
TRANSLATE