II DZIEŃ NOWENNY

W drugim dniu Nowenny, przygotowującej nas do BEATYFIKACJI Służebnic Bożych sióstr męczennic elżbietańskich, przyglądaliśmy się pierwszej kandydatce na ołtarze – s.M. Paschalis Jahn. Modlimy się też o Boże błogosławieństwo na czas beatyfikacji oraz o owoce tej beatyfikacji dla całego Kościoła.

W homilii, ks. kanonik profesor dr hab. Włodzimierz Wołyniec, Rektor PWT we Wrocławiu, uświadomił wszystkim, wychodząc z pierwszego czytania mszalnego na dany dzień (Rz 5,12.15b. 17-19. 20b-21) że nasze czyny mają wpływ na innych. Tak jak czyn nieposłuszeństwa Adama pozostawił skutek w każdym człowieku, tak też Czyn Jezusa wywarł zbawczy wpływ na wszystkich. Podobnie czyny S. M. Paschalis jako człowieka miłującego Boga nade wszystko, mogą mieć wpływ na nasze życie.

Wierni, zebrani w Katedrze wrocławskiej zaproszeni zostali do wspólnej drogi duchowego wzrastania w oparciu o broszurki, które otrzymali. W nich zawarte są krótkie życiorysy Czcigodnych Służebnic Bożych i zadania pomagające w rozwijaniu cnót, którymi każda z sióstr męczennic się wyróżniała.

  1. siostra Maria Paschalis Jahn

Transmisji mszy świętej można posłuchać i pomodlić się bolesnymi tajemnicami różańca świętego dzięki uprzejmości Gościa Wrocławskiego

Udostępnij:

Pozostaw komentarz

TRANSLATE