XXVI KAPITUŁA GENERALNA 25.09-14.10.2023 r.

Temat przewodni Kapituły:

„Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5). W mocy Ducha Świętego trwajmy wiernie w charyzmacie i duchowości naszego Zgromadzenia”

Tematyka XXVI Kapituły Generalnej naszego Zgromadzenia pragnie ukierunkować nas i przypomnieć na nowo istotę naszego powołania zakonnego. Żywimy nadzieję, że wydarzenie to napełni nas nowym zapałem, dynamizmem, odwagą, stanie się twórczym zrywem w podejmowaniu wyzwań jakie niesie z sobą przyszłość.

Aktualne wiadomości można znaleźć na stronie internetowej XXVI Kapituły Generalnej:

Kapituła Generalna 2023

Można też do nas napisać na specjalny adres mailowy Kapituły Generalnej:

generalnakapitula@gmail.com

Kapituła Generalna 2023

 

Udostępnij:
TRANSLATE