Rozpoczęcie Kapituły Prowincjalnej

O Stworzycielu Duchu przyjdź...

W dniach 10-14 maja 2018 r. w  Domu Prowincjalnym we Wrocławiu, pod przewodnictwem Matki Generalnej M.Samueli Werbińskiej  odbywa się Kapituła Prowincjalna Wyborcza i Spraw pt. SERCE JEZUSA POKOJU I POJEDNANIE NASZE.

Zobacz zdjęcia

10 maja- I dzień Kapituły

Kapituła rozpoczęła się  Mszą św. z uroczystym „Veni Creator”,w intencji czasu obrad, z prośbą o światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Sióstr Kapitulantek na czele z Matką Generalną M.Samuelą Werbińską. Eucharystię w kaplicy pw. Matki Bożej  sprawował Ks. Infułat prof. dr hab. Józef Pater, nasz wieloletni Kapelan. W homilii nawiązał do dzisiejszej Ewangelii i wytłumaczył nam, jak ważna jest chwila, którą przeżywamy teraz. Zachęcił nas do refleksji nad naszym udziałem w Kapitule, i do dziękczynienia za ten doniosły czas, dany nam od Boga.

O godz. 9.00 zebrałyśmy się w sali obrad, aby oficjalnie przywitać Matkę Generalną M.Samuelę Werbińską – Przewodniczącą obrad Kapituły Prowincjalnej. W naszym imieniu uczyniła to Siostra Prowincjalna M.Paula Marcinowska. Następnie dokonała otwarcia Kapituły Prowincjalnej. Matka Generalna wyraziła radość z przewodniczenia kolejnej Kapitule Prowincjalnej we Wrocławiu. W słowie wstępnym zachęciła nas do  otwarcia serc i umysłu na natchnienia Ducha Świętego i w klimacie modlitwy, otwartości, siostrzanej życzliwości, z odpowiedzialnością i zaangażowaniem włączenia się w  prace Kapituły. Wprowadziła nas  w tematykę obecnej Kapituły poświęconej Sercu Jezusowemu. Stwierdziła, że Chrystus wzywa każdą z nas do zgłębiania charyzmatu i duchowości naszych Matek Założycielek oraz uświadomienia sobie naszej elżbietańskiej tożsamości, w wiernym życiu darem Profesji Zakonnej i charyzmatem naszego Zgromadzenia. W duchu głębokiej wiary i ufności poleciła obrady Kapituły Prowincjalnej Bożemu Sercu, wraz z Maryją Matką Nieustającej Pomocy, prosząc Dobrego Boga, aby napełniał nas swoją mocą, męstwem, odwagą i ożywił w nas pierwotnego ducha naszych Matek Założycielek.           


Po odczytaniu i zatwierdzeniu Regulaminu Kapituły, Przełożona Prowincji Wrocławskiej przedstawiła obszerne i bardzo wyczerpujące sprawozdanie o stanie duchowym, dyscyplinarnym i majątkowym Prowincji. Siostra Ekonomka M.Józefina Janik dopełniła to sprawozdanie danymi o stanie majątkowym Prowincji. W dalszej kolejności nastąpiło podziękowanie Siostrze Prowincjalnej i całemu Zarządowi, przez Przewielebną Matkę Generalną M. Samuelę, a następnie przez Siostry Kapitulantki.

Dzień zakończyłyśmy w Kaplicy trwając na Adoracji przed Najświętszym Sakramentem oraz odśpiewaniem Litanii Loretańskiej na część Matki Bożej.

 

Udostępnij:

Pozostaw komentarz

TRANSLATE