Drugi dzień Kapituły

11 maja 2018 r. przeżywałyśmy dzień skupienia, pod przewodnictwem naszego Kapelana- Ks. Infułata prof. dr hab. Józefa Patera. W atmosferze wyciszenia i rozmodlenia przygotowywałyśmy się do dnia jutrzejszego- Kapituły Wyborczej.

zobacz zdjęcia…

Kto szuka czegoś innego, niż Chrystusa, nie wie czego pragnie… (Matka Franciszka)

W czasie dwóch konferencji i homilii wygłoszonej przez Ks. Infułata, usłyszałyśmy o tym, jak ważne jest przygotowanie duchowe do momentu głosowania na Przełożoną Prowincji wraz z Radą i zadbanie o ducha jedności i współodpowiedzialności za rozwój naszej Prowincji. Prelegent powołał się na Ś.P. Ks.Biskupa Wincentego Urbana, wieloletniego Kuratora naszej Prowincji, który często powtarzał, że: życie zakonne to ideał, który ciągle patrzy naprzód…Zachęcał nas do tego, abyśmy zapatrzone w przykład św. Elżbiety, naszych Matek Założycielek i Sióstr Męczenniczek, nie zapominały o odpowiedzialnym człowieczeństwie, aby w naszych wspólnotach było więcej radości i miłości w działaniach prostych, pokornych i apostolskich, w łączności z Kościołem i w Kościele. W ich imieniu, w sposób symboliczny zaprosił nas do tego, abyśmy nadal służyły Bogu w bliźnim, czyniąc wszystko z miłości ku Bogu i uczyły się stawać tak jak one, całopalna ofiarą.

 

Udostępnij:
TRANSLATE