Dzień Wyborów Zarządu Prowincji

Dobremu Bogu dziękujemy za wybór nowego Zarządu naszej Prowincji. NIECHAJ DUCH TWÓJ O ŚW. ELŻBIETO, NADAL ŻYJE W SERCACH NASZYCH...

Po Mszy św. i modlitwie do Ducha Świętego, odbyło się głosowanie na Przełożoną Prowincji Wrocławskiej i Jej Radę. Jego wynik jest następujący:

-Przełożona Prowincji                             Siostra M. Paula Marcinowska
-I Radna i Wikaria Prowincji               Siostra M. Ignacja Lamcha
-II Radna Prowincji                                   Siostra M. Damaris Rogowska
-III Radna Prowincji                                 Siostra M. Józefina Janik
-IV Radna Prowincji                                 Siostra M. Franciszka Pandera

Zobacz zdjęcia…

Kochaną Siostrę Prowincjalną wraz z Siostrami Radnymi otaczamy modlitwą, wypraszając potrzebne dary Ducha Świętego i łaski na dalsze dni posługiwania w służbie Bogu i Bliźniemu dla dobra całego naszego Zgromadzenia.

Udostępnij:

Pozostaw komentarz

TRANSLATE